De FEHAC richt Erfgoedregister op

De FEHAC richt Erfgoedregister op

Op 23 maart 2024 heeft de Algemene Ledenvergadering van de FEHAC de voorstellen voor de opzet van het erfgoedregister weg unaniem aangenomen. Daarmee is na een zorgvuldig ontwikkelingsproces, een belangrijke en onomkeerbare stap gezet. Concreet gaat dit betekenen dat de FEHAC het Erfgoedregister Weg gaat door-ontwikkelen. In dat kader zal de term ‘erfgoedwaardig’ verder worden gedefinieerd.

Het Erfgoedregister zal worden beheerd door een speciaal hiervoor op te richten Stichting Erfgoedregister Weg. Het doel van het Erfgoedregister is het vormen van een soort catalogus die een goed beeld geeft van de totale collectie ‘erfgoed van de weg’: alle historische voertuigen ouder dan 30 jaar, die voldoen aan de criteria. We kunnen dan spreken van een digitaal museum van ons mobiel erfgoed.
 
Het register is mede ontwikkeld  omdat het Rijk werk wil maken van beleid voor mobiel cultureel erfgoed. De FEHAC ondersteunt dit met de ontwikkeling en realisatie van het erfgoedregister. De afgelopen tijd werd steeds duidelijker het rijksbeleid niet van de grond zal komen zonder dat er een register is. Voor treinen, vliegtuigen en schepen is het er al, maar vanwege het aantal voertuigen dat tot het erfgoed van de weg behoort, was dit register er voor deze sector nog niet. Complicatie daarbij is ook, dat zo’n register voor voertuigen met een kenteken slechts kan functioneren wanneer er een duidelijke relatie is met het kentekenregister. De RDW is dan ook een belangrijke partner.
 
Uiteraard blijft het belangrijk de echte voertuigen te bewaren en te laten zien aan een breed publiek.
Het Erfgoedregister Weg maakt op digitale wijze deel uit van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), onder beheer van Mobiele Collectie Nederland (MCN); hierin zijn ook de sectoren Rail, Water en Lucht in ondergebracht, ieder met een eigen register.

In de April editie van ons magazine heeft bestuurslid Feike Gercama een uitgebreid achtergrondartikel over dit onderwerp geschreven.