Jaarrekening 2022 positief

Jaarrekening 2022 positief

Het bestuur heeft vorige maand de EFCN jaarrekening 2022 definitief gemaakt. Deze is als bijlage bij dit bericht gevoegd.

Het jaar 2022 was financieel een positief en bestuurlijk een dynamisch jaar. Financieel positief omdat we het verlies van 2021 hebben omgebogen naar een positief resultaat. Bestuurlijk dynamisch omdat in dit
post-Corona jaar namelijk drie penningmeesters verantwoordelijk waren voor de financiën.
De huidige penningmeester heeft eind 2022 de financiën overgenomen, maar kon pas bij de bankrekening begin 2023. Dat laatste heeft met name met de lange procedures bij de bank te maken.
De nieuwe penningmeester heeft ervoor gekozen om de jaarrekening soberder in te richten dan zijn
voorgangers. Feitelijk was het een administratief overzicht van het hele jaar, wat erg arbeidsintensief
is voor een vrijwilliger. Met hulp van een boekhouder is de administratie anders ingericht, gaat alles zoveel mogelijk digitaal en maken we het proces minder arbeidsintensief.
Het leden aantal is in 2022 ligt gegroeid naar 120 leden. Op 29 september 2022 is de nieuwe website live
gegaan. Dit heeft direct een positieve uitwerking op nieuwe leden gehad. De kosten van de bouw
van de nieuwe website zijn gesponsord, wat het hoge bedrag aan donaties verklaard.
In 2022 zijn een beperkt aantal events georganiseerd, waardoor er ook minder kosten zijn gemaakt.

Als er inhoudelijke vragen zijn kan dit via de mail aan penningmeester@engelsefordclub.nl.