Spies en Sneeuw

Koninklijke Onderscheiding voor Piet Sneeuw

Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander heeft het behaagd onze oud-penningmeester en erelid van de Engelse Ford Club, Piet Sneeuw als lid op te nemen in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele verdiensten voor de Vereniging van Vrienden van Engelse Fords.

Op woensdag 25 januari speldde mevrouw Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn, in haar kwaliteit als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, de draagmedaille op de revers van Piet in aanwezigheid van Carla, hun beider zoons en schoondochter en natuurlijk hun drie kleinkinderen. Namens de EFCN waren Rob Bakker en Feike Gercama aanwezig.

Piet Sneeuw en burgemeester Liesbeth Spies
Gedecoreerd erelid Piet Sneeuw met burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan de Rijn.

De oorkonde en bijbehorende versierselen werden op 25 januari aan Piet thuis uitgereikt in verband met zorg om zijn huidige gezondheidstoestand. Sinds zijn benoeming tot erelid van onze vereniging in maart 2022 is Piet’s gezondheid, helaas gaandeweg langzaam minder geworden.

Mevrouw Spies memoreerde in warme bewoordingen het belang van Piet Sneeuw voor de EFCN. “U bent inmiddels 38 jaar lid van de Fordclub en daarvan bekleedde u 35 jaar lang de positie van penningmeester. In die rol was u niet alleen de sublieme beheerder van de financiën maar verzorgde u ook de ledenadministratie en vertegenwoordigde u de EFCN bij tal van evenementen. Naar verluidt vormde u steeds een samenbindend element binnen de vereniging. Met uw vrouw Carla op de achtergrond vormde u samen een bron van vriendschap en gezelligheid. U bent het voorbeeld van de ultieme vrijwilliger, op wiens inzet het Nederlandse verenigingsleven drijft.”

De waardering die spreekt uit de uitreiking van deze Koninklijke Onderscheiding deed het nieuwe Lid van de Orde van Oranje-Nassau duidelijk goed. Bescheiden als altijd, maar met trots dat hem deze onderscheiding werd verleend.