Ledenvergadering goed bezocht

Ledenvergadering goed bezocht

Zondag 21 januari was het gebouw van de Duivensportvereniging in Apeldoorn het decor voor de EFCN-ledenvergadering / nieuwjaarsbijeenkomst. Zo’n 45 leden waren aanwezig in de hoofdstad van de Veluwe om terug te kijken op 2023, de financiële verantwoording te zien en geïnformeerd te worden over de activiteiten in 2024. Belangrijke ontwikkeling is dat we de samenwerking met de TaunusM club verder aanhalen. Naast de Onderdelendag, gaan we nu ook meer samenwerken met de evenementen, het clubblad en de website. Nadat we het jarenlang uitgesteld hebben, ontkomen we niet aan een contributieverhoging. Vanaf 2025 is de contributie vastgesteld op 50 euro, die van huisgenootleden blijft ongewijzigd. De activiteiten voor 2024 zijn voor het grootste deel al terug te vinden in de agenda op deze website. De financiële verantwoording is na te lezen in de bijlage.