Nieuwe website EFCN

Nieuwe website EFCN

De vereniging Engelse Ford Club Nederland was toe aan een nieuwe website. Niet alleen omdat techniek en vormgeving gedateerd was, maar we willen ook graag op tablets en mobiele telefoons goed zichtbaar zijn. Dat is gelukt met de nieuwe website.
Belangrijk is dat we het historisch erfgoed van de Engelse Ford zo goed mogelijk toegankelijk maken. Daar kan iedereen die hier liefhebber van is een steentje aan bijdragen. Blijf de redactie daarom (beeld)materiaal sturen. Nieuw op de site is een Blog. Daarmee blijft de site actueel en kunnen de EFCN-leden hier ook hun kennis en opvattingen delen. Ook nieuw is de rubriek Vraag & Aanbod die in het magazine Hunters wordt genoemd. Deze berichten kunnen we nu dus in twee media kwijt.

We zijn nog wel even aan het sleutelen aan de site, ook al is die wel operationeel. Reacties en suggesties voor verbetering zijn welkom bij de redactie via info@engelsefordclub.nl

De redactie wenst je veel leesplezier.