Redacteur gezocht

Redacteur gezocht

Het zal de trouwe lezers niet zijn ontgaan dat de derde uitgave van ons clubblad iets later verschijnt dan normaal. Dat heeft alles te maken met de drukke tijden van onze (interim) redacteur Jos Timmer die net is verhuisd. Het komend jaar wil het bestuur serieus werk maken van het ontlasten van Jos. Dat zou kunnen doordat de redactieleden van de andere kanalen (website, Facebook, nieuwsbrief) ondersteunen bij werkzaamheden. Nog beter is wanneer er leden zijn die het leuk vinden om ons blad te maken. Wil je daar wel eens wat meer over weten? Bel of mail dan met een van de bestuursleden. Op de foto zie je de bestaande redactieleden van de verschillende EFCN-media.