Wie komt ons versterken?

Wie komt ons versterken?

In de ALV van januari 2025 zal een bestuurslid zich niet meer herkiesbaar stellen. Dat betekent dat we een zitplaats over hebben vanaf januari 2025. Het bestuur heeft besloten dit nu al te melden zodat geïnteresseerden het komend half jaar de mogelijkheid hebben om in de garage mee te kijken. Mocht je interesse hebben, laat dit dan weten aan een van de bestuursleden en we nodigen je uit voor een nadere kennismaking of een bestuursvergadering als dat past. We zoeken vooral mensen die het leuk vinden om een deel van hun vrije tijd te besteden aan onze vereniging. Specifieke vaardigheden zijn niet gewenst, maar een zekere vorm van humor is welkom.