Robert van Vliet

Penningmeester

Mijn naam is Robert van Vliet en ben sinds 22 januari 2023 penningmeester van de vereniging EFCN. Of zoals de Engelsen zeggen; Treasurer by the Association English Ford Club Netherlands. Ik ben in 1964 in Haarlem geboren als kind van een Engelse vader en Nederlandse moeder. Dat verklaart mijn liefde voor Groot Brittannië en indirect voor Engelse auto’s, in het bijzonder de Engelse Ford. Ik woon meer dan 50 jaar in Apeldoorn, ben getrouwd en heb twee kinderen die al een tijdje niet meer thuis wonen. In het dagelijkse leven ben ik communicatiestrateeg en als toezichthouder bij diverse bedrijven betrokken. De drukte van mijn werk wissel ik af met mijn hobby’s; golven, groundhoppen en het in stand houden van het mobiele erfgoed van de Engelse Ford. Voor mij is dat een Ford Zephyr MKII uit juni 1960.