Engelse Ford Club Nederland

Invoering
Vanaf  mei 2018 is een nieuwe algemene gegevensbeschermingsverordening (AGV) van kracht geworden. De Engelse Ford Club Nederland (EFCN) zet zich in voor een beleid van bescherming van de rechten en privacy van leden. We erkennen het belang van het te allen tijde veilig houden van de persoonlijke gegevens van leden. Hier volgt een samenvatting van hoe we zullen voldoen aan de nieuwe verordening.

Transparantie
Op grond van de wet op de gegevensbescherming worden de gegevens van de EFCN gedefinieerd als standaard persoonlijke gegevens. Het beveiligingsniveau moet goed zijn en in verhouding staan
​​tot de gegevens van de EFCN. Om het werk van de club uit te voeren vragen we onze leden om hun contactgegevens te verstrekken wanneer ze lid worden. De informatie die wordt bewaard, is naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, inschrijfdatum, betaaldatum (jaarlijks) en gegevens van voertuig(en) die eigendom zijn van het lid. 

Lidmaatschapsbeheerder
De lidmaatschapsgegevens worden beheerd door de lidmaatschapsbeheerder die de toegang tot deze database controleert en deze indien nodig ter beschikking stelt aan de leden van het bestuur of commissie. De lidmaatschapsbeheerder is de enige persoon met de bevoegdheid en toegang om de persoonlijke gegevens van een lid vast te leggen, te wijzigen en te verwijderen. Leden moeten schriftelijk of per e-mail verzoeken om wijzigingen in hun persoonlijke gegevens toe te staan. Namen en adressen worden doorgegeven aan de verwerker van het clubblad voor de distributie van het kwartaal clubblad.

Fysieke gegevensbeveiliging

Back-upkopieën van de lidmaatschapsgegevens worden om veiligheidsredenen regelmatig gemaakt en bewaard bij de lidmaatschapsbeheerder en online.

Controle over toegang
De lidmaatschapsbeheerder zal de lijst van personen die toestemming hebben om de ledeninformatie in te zien, die nodig is voor hun functie zoals de penningmeester, voorzitter, secretaris, bestuurslid, commissielid en redactie, beheren en tijdig aanpassen bij functiewisselingen.
Het is het beleid van de club dat geen enkele derde partij toegang heeft tot onze ledendatabase.
Persoonlijke e-mailadressen zullen niet beschikbaar zijn voor het grote publiek om te bekijken op onze website. Het bestuur, de commissieleden en andere functies kunnen door leden en niet-leden worden gecontacteerd via een contactformulier op de website.

Melding aan leden en daaropvolgende bevestiging

Dit beleid zal worden toegevoegd aan onze website en kennisgeving van het bestaan
​​ervan zal worden verzonden naar alle leden. Ze zullen worden gevraagd om te bevestigen dat ze het hebben gelezen tijdens de volgende vernieuwing en wanneer nieuwe leden lid worden.
 
Oud leden Data

Bij het verlaten van de club worden de gegevens van een lid niet langer dan 12 maanden bewaard. Dit helpt om efficiënter om te gaan met een lid dat binnen die periode weer lid wordt.

­